Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

ระบบนำทาง ( Navigator )

หากถามว่าระบบนำทางในรถยนต์นั้นเป็นสิ่งที่ไกลตัวหรือไม่ถ้าเป็นสักสิบ ปีหรือยี่สิบปีที่แล้วก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเหลือเกินเพราะ ความ ทันสมัยหรือความเป็นเทคโนโลยีสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็น

แต่ปัจจุบัน “เนวิเกเตอร์” (Navigator) หรือที่เราเรียกว่าระบบนำร่องหรือระบบนำทางเข้ามามีบทบาทในรถยนต์มากยิ่ง ขึ้นในต่างประเทศหากลองสังเกตดูรถยนต์ส่วนใหญ่ จะมีการติดตั้งระบบนำทางกันหมดแล้ว เพราะการใช้งานไม่ได้ มีความยุ่งยากแต่อย่างใดและเขาถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นด้วยซ้ำไป สำหรับในเมืองไทยโตโยต้าถือเป็นผู้ผลิตรายแรกที่มีการติดตั้งระบบนำทางในรถ ยนต์ หรือ คาร์ เนวิเกเตอร์ (Car Navigator) โดยทำการติดตั้งในรถยนตโตโยต้ารุ่นคัมรี่ สำหรับคาร์เนวิเกเตอร์จะนำทางด้วยระบบจีพีเอสพร้อมระบบแผนที่ ดิจิตอลที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศไทยระบบนำทางจะแสดง ตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์บนเส้นทางขณะที่รถเคลื่อนที่ซึ่งจีพีเอสจะรับ สัญญาณจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกเพื่อคำนวณหาค่าพิกัด ตำแหน่งของรถแล้ว แสดงตำแหน่งบนแผนที่ดิจิตอลที่หน้าจอตลอดการเดินทาง โดยแผนที่จะซูมเข้า-ออกอัตโนมัติตามความเร็วของรถ เพื่อให้การ มองเห็นเป็นไปอย่างชัดเจนนอกจากนี้หากเราต้องการค้นหาสถานที่ ต่างๆเช่นร้านอาหารโรงพยาบาลสถานีบริการน้ำมันหรือแม้แต่ผู้แทนจำหน่าย รถยนต์โตโยต้าทั่วประเทศเราก็สามารถค้นหาได้จากแผนที่ดิจิตอล อีกทั้งยังสามารถให้ระบบค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อไปยังจุดหมายปลายทาง และ นำทางไปยังสถานที่นั้นๆด้วยเสียงพูดตลอดการเดินทาง

สำหรับอุปกรณ์นำทางนี้ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ

  1. เสารับสัญญาณจีพีเอส ทำหน้าที่รับสัญญาณ ดาวเทียม เพื่อให้กล่องควบคุม คำนวณตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเสารับสัญญาณนี้จะติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าคอนโซล
  2. แผงรับสัญญาณอินฟาเรด จะรับคำสั่งจากรีโมทคอนโทรล ซึ่งติดตั้งอยู่หลัง พวงมาลัยทางด้านซ้าย
  3. รีโมทคอนโทรล เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งงานอุปกรณ์นำทาง
  4. กล่องควบคุม เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่บรรจุแผนที่และข้อมูลสถานที่ต่างๆไว้ กล่องควบคุมนี้มีหน้าที่ด้านการคำนวณต่างๆ อีกทั้งยังมีมีระบบชดเชยสัญญาณจีพีเอส คำนวณความเร็วและทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเพื่อใช้ชดเชยสัญญาณจีพีเอสในขณะ ที่ ไม่สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้ครบทั้ง 3 ดวงเมื่อเราได้รู้กันแบบนี้แล้วว่าระบบนำทางในรถยนต์ หรือ คาร์ เนวิเกเตอร์ มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไกลตัวอีกต่อไป แต่กลับเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการนำทาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทางโตโยต้าได้นำมาติดตั้งในรถยนต์รุ่นคัมรี่และรุ่น วิช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น